PREFEITURA
PREFEITO
Osmair Leal dos Reis
Administração 2021-2024

Osmair Leal dos Reis